Test na wiedzę: Uluru :-) Aborygeni.

dawwwkins2 napisał:

> Maksiurku, to porzuć absolwenta tego Harvardu, np. wydziału prawa, niedaleko Ul

> uru. I niech przez miesiąc wykazuje się wyższością swojej wiedzy nad wiedzą abo

> rygenów – jak przeżyć. Wtedy porozmawiamy. Zobaczymy, czy jego wiedza jest więk

> sza od jaszczurek, które będzie próbować złapać 🙂

Zes sie czlowieku z drzewa urwal?

Wszyscy Aborygeni sa na welfare i chlaja wode od rana do nocy.

forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=150604663&page=1

www.theage.com.au/national/call-to-end-welfare-for-aborigines-20110328-1cdi0.html

”We are bringing up generation after generation of Aboriginal people who have never worked properly. Maybe they have worked a little, but on the whole they have never worked,” he said. ”Their kids see that as the norm and their grandkids see that as the norm. I am more and more convinced that we have got to get rid of welfare territory-wide.”

Read more: www.theage.com.au/national/call-to-end-welfare-for-aborigines-20110328-1cdi0.html#ixzz2aBtdqkkc