sprzeczność logiczna TW

chyba wszystkie przykłady przemawiające za poprawnością TW są sprzeczne logicznie, np: 1.dla obserwatora na ziemi upływ czasu w rakiecie płynie inaczej 2.upływ czasu dla obserwatora w rakiecie nie jest zakłócony itp. usuwając słowo „obserwator”, mamy dwa zdania sprzeczne logicznie, a słowo obserwator jest tylko wytrychem, który maskuje te sprzeczności. przez dodanie tego sprytnego pojęcia możemy usunąć sprzeczność z każdego zespołu zdań, np: 1.dla oddalonego obserwatora drzewo jest niebieskie i 2.dla obserwatora na drzewie drzewo nie jest niebieskie. z tego wynika, że TW funkcjonuje tylko dzięki wymyślonemu, sztucznemu pojęciu „obserwatora”