Re: znów mnie fachowcy w błąd wprowadzili;)

whiteskies napisał:

> Wow! Aleś pojechał z tym albedo Antarktydy. Ciemność. Widzę ciemność. 🙂

Uprzejmie informuję, że to był cytat z w/w miesięcznika *„Wiedza i Życie” „Dla Antarktydy, gdzie pokrywa śniegowa jest wciąż nieskażona zanieczyszczeniami, albedo wynosi zero.” Jest to jakiś skrót myślowy, w żargonie popularnonaukowym.

Po polskiemu, przy pełnej białości ciało pochłania zero energii promieniowania elektromagnetycznego, czyli emisyjność to też zero energii przez promieniowanie cieplne. Więc Radiant emittance: 0 W/m2 Radiance: 0 W/m2/sr

No i co wtedy z wymuszeniem radiacyjnym gazów cieplarnianych (m.i. CO2), od zera mamy zero wymuszenia, faktycznie CO2 wypromieniowuje zakumulowaną energię kinetyczną gazów O2 i N2.

>

> I zacytuj chociaż raz jakieś źrodło naukowe poprawnie, a nie za jakąś denialist

> yczną strona która wyciąga jedno zdanie z artykułu z kontekstu i miesza w głowa

> ch ludziom.

> Dla wyjasnienia, bo nie wiesz o czym piszesz: cytujesz kontrowersyjną choć ciekawą hipotezę Jacobsona z 2002 roku opublikowana w JGR (onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2001JD001376/abstract), gdzie autor jasno sam pisze:

> „Although control of BC + OM can slow warming, control of greenhouse gases is n

> ecessary to stop warming.”

> Nieststy, jego wnioski były zbyt optymistyczne…

Nie widziałem, że *„Wiedza i Życie” to miesięcznik denialistów, liczby mówią to co mówią, Jacobson złożył pokłon gazom cieplarnianym, ale odkrył innego bożka sadzę, którego w liczbach ma za wielkiego bożka winnego ocieplenia.

Pełniejszy cytat:

Według wyliczeń Jacobsona drastyczne ograniczenie ilości sadzy w ziemskiej atmosferze sprawiłoby, że średnie roczne temperatury na Ziemi spadłyby o 1 °C w ciągu zaledwie 15 lat. Tempo wydaje się niesamowite. A w przypadku obszarów położonych za kołem podbiegunowym północnym efekt byłby jeszcze silniejszy. Zdaniem naukowca temperatury w Arktyce obniżyłyby się aż o 1,7 °C. „Wystarczy, aby na pewien czas oddalić groźbę uruchomienia kaskadowych zmian w środowisku polarnym. Na dłuższą metę pomóc może oczywiście tylko redukcja gazów cieplarnianych” – mówi Jacobson. Autor: Andrzej Hołdys | dodano: 2012-07-05 Sadza też nas grzeje linka

*„Wiedza i Życie” to najstarszy polski miesięcznik popularnonaukowy, ukazujący się od 1926 r.

ps. przybyła dość efektownie największa z denialistów naukowo niepoprawna Zima 😉Litwin „Polacy są rasą niezdolną do jakiejkolwiek twórczości, polityki, handlu, przemysłu, religii, filozofii, mogą tylko uprawiać rolę i logikę matematyczną, jak też poczucie swojej podrzędności […]” Jako, że posadziłem parę krzaków borówek, i uprawiam logikę geometryczno-przestrzenną to prawie się zgadza, gdyby nie ten mój wybujały marsocentryzm.