Re: XXI w

wujek google („astronomy applications for android”) znalazł przegląd paru programów, ja mam „sky map” na padzie i to wystarcza na moje skromne potrzeby;Time is nature’s way of preventing everything from happening all at once. (Wheeler)