Re: wściekły = iratus

petrucchio napisał:

> czlowiek_z_marsa napisał:

>

> > suevus (wściekły)

>

> Nie ma takiego przymiotnika w łacinie; komuś się coś pozajączkowało. Nazwa plem

> ienna Suēvī lub Suēbī (w wersji zlatynizowane

> j) jest pochodzenia germańskiego (germańskie *swēβa– > sta

> ronord. Sváf-, staroang. Swǣf-, starogórnoniem. Swāb

>
-) i oznacza mniej więcej ‚nasi (współplemieńcy), swojacy’.

>

Mogę mieć wątpliwości? Wystarczy zmienić u w a i coś się znajdzie suevus-saevus, z tego „scaevus” łatwo zrobić sc(l)aevus-sclavus.

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=saevus

I.gen. plur. saevium, Amm. 15, 9; 29, 5), adj. etym. dub.; perh. akin with scaevus, q. v., roused to fierceness (while ferus signifies naturally fierce); raging, furious, fell, savage, ferocious, etc. (mostly poet.)

Największe moje wątpliwości budzi podobno naukowa opowieść, że nie jeden tylko wiele ludów Suewskich, ni z gruszki ni pietruszki znikło z terenów miedzy Łabą, a Estami. Zastąpieni zostali też ni stąd ni zowąd, równie wieloma ludami Słowiańskimi.

At this point the Suevic sea, on its eastern shore, washes the tribes of the Æstii, whose rites and fashions and style of dress are those of the Suevi, while their language is more like the British. They worship the mother of the gods, and wear as a religious symbol the device of a wild boar.

Symbol religijny pewnie wyglądał jakoś tak (znów ta leliwa):

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Wild_boar_tusks.jpg/250px-Wild_boar_tusks.jpg(Imię) sławnych ludów, które się ściśle z wszystkimi badaniami moimi łączą. Suevi i Slavi, zdaje się jedno znaczyć. Ale jakże to, jeden z najznakomitszych ludów germańskich, miałżeby toż samo co Słowianie nosić miano? Imię Suevi zdaje się niezaprzeczalnie brzmieć po Słowiańsku. ( Grimm )

Wszystko pięknie tylko podobno w łac. Suevus znaczy wściekły.