Re: Woda jest obecna w całym Universum.

Dodajmy, ze wodę odkryto też w kilku dyskach protoplanetarnych istniejących wokół innych gwiazd.