Re: takimi z podręczników

> Zwykle przytaczają ten eksperyment Michelsona,

> w którym próbował zmierzyć różnicę, ale pionowo – poziomo,

> i z dwukierunkowego przeloty – do lusterka, odbicie i z powrotem.

> ^

> |

> | L – długość ramion

> |

> O——L——–>| – na końcu lusterko

>

> v——->

z dwukierunkowego przelotu sie przecież nie da bo wyznacza sie średnia ?