Re: Szczepionka na malarię – ALE humbuk!

nikodem123 napisał:

> Nie ma durnych pytań, są tylko durne abstrakty, najczęściej z durnych p

> ublikacji.

> Są również durne, bo bezrefleksyjne, odpowiedzi.

Rzucasz się jak pchła na grzebieniu. Zamiast zadawać durne pytania, po prostu przeczytaj oryginalną publikację lub przynajmniej materiały dodatkowe (Suplementary Material, który linkowałem).

> Czy to tak trudno wziąć dowolną publikację z New England i zobaczyć, jak ma abs

> trakt wyglądać?

Jesteś nudny jak flaki z olejem z tym swoim najbardziej prestiżowym czasopismem. Nikt ci tego nie powiedział na forum, więc pora: daj sobie już z tym siana!

>Twoje dane paradoksalnie jeszcze bardziej gmatwają sprawę.

> Szczepionych dawką najwyższą było 19 osób, w abstrakcie doliczymy się ich 15

> . […] Super! A ilu pacjentów dostało 6 dawek i jakie wyniki były w tej grupie?

GDYBYŚ przeczytał publikację nie zadawałbyś durnych pytań.

Opis metodyki zajmuje sześć stron i nie można wszystkich szczegółów zamieścić w abstrakcie. Ale już w pierwszym akapicie Study Design jest napisane, że „Ponieważ nie było wiadomo, czy wystąpią działania niepożądane związane z przyjmowaniem dożylnie PfSPZ oraz jaka dawka jest niezbędna do osiągnięcia ochrony, zaczęliśmy od bardzo małej dawki PfSPZ szczepionki i systematycznie zwiększaliśmy dawkę do arbitralnie wybranej najwyższej daki” A dalej: „Ostatnia szczepiona grupa miała otrzymać 6 dawki 1.35×10^5 PfSPZ szczepionka w odstępie 4 tygodni. Dane immunologiczne uzyskane podczas badań klinicznych pokazały, że wydłużenie okresu mi dawką czwartą a piątą zwiększyło odpowiedź PfSPZ-specyficznych komórek limfocytów T. Dlatego też osoby w tej grupie nie otrzymały szóstej dawki i okres między czwartą a piątą dawką był przedłużony do 7 tygodni.”.

Schemat protokołu został podany na rysunku S1 materiałó dodatkowych. Gdyby ci się chciało tam zajrzeć, nie zawracałbyś nam tu głowy.

> Znamiennie statystycznie heterycy reagują bardziej na blondyny niż facetów.

> Na grupę mieszaną (blondyny i transwestyci) heterycy również reagują bardziej

Wiesz co? Znajdź sobie jakieś fajne forum pasujące do twoich zainteresowań.

> „Humbuk” – zapożyczenie z języka czeskiego – odpowiada polskiemu słowu „blaga”

Tak tak, Z dolnołużyckiego poprzez czeski.

Kornel„Kornel: moje podróże” Ostatnie: „Słowacja’2011”