Re: Pomruku, 5 fakt…

Obserwacje wysokoenergetycznych neutrin były komentowane w prasie jako „narodziny astronomii neutrinowej” co trochę mnie dziwi, jako że ta dziedzina już istnieje, ba, przyznano za badania w tej dziedzinie Nobla (Davis, Koshiba, 2002)!

Inna rzecz, że zidentyfikowano jak dotąd tylko dwa pewne źródła kosmicznych neutrin: Słońce i supernowa 1987A. Zaś o pochodzeniu zaobserwowanych niedawno wyskoenergetycznych neutrin niewiele wiadomo…