Re: Pfizer kupuje Polocard

To raczej wiadomość z dziedziny gospodarki? Jeśli chodzi o aspekty naukowe, sprzeciw mój budzi sformułowanie „kwas acetylosalicylowy, dawniej aspiryna”. Kwas acetylosalicylowy to nazwa chemiczna, aspiryna – późniejsza nieoficjalna nazwa pochodząca od Aspirin (R) – zastrzeżonej nazwy handlowej…