Re: Nie ta cena

Nie. Wymienione nie tylko nie należa do Big Pharmy, ale też nie do pharmy. Podałem, jak nauka jest wykorzystywana w marketingu. Pytanie, czy to jeszcze jest nauka? Jesteśmy zgodni, że niekoniecznie, mimo że profesorowie, ośrodki badawcze itp.