Re: Masa -> materia + antymateria

No bo wolny proton jest lżejszy od neutronu i pozytonu razem, to dlaczego ma się rozpaść?

Przy rozpadzie atomów beta+ oprócz pozytonu wylatuje jeszcze neutrino elektronowe, więc ładunek jest zachowany.

Tomek