Re: Hoyle, Crick, Hawking, Enstein

> No cóż .. jeśli prezentuję „całkowicie błędne podejście.. to dotyczy to także .

Nie, nie dotyczy.

Teoria panspermii mówi tylko, że życie na Ziemię przybyło z kosmosu. Podstawą tej teorii jest zauważenie, że w kosmosie jest tak wiele miejsc z tak różnymi warunkami, że szansa na jego samoistne powstanie gdzieś tam jest wielokrotnie większa niż szansa na jego powstanie w warunkach ziemskich.

Pomysł że życie nigdzie nie powstało, tylko istnieje od zawsze, jest twoją wersją, której tamci panowie nigdy nie promowali.