Re: HeLa i inni.

Można też mieć zdjęcie dowolnego człowieka i co z tego?

Dzisiejsza panika w kwestii prywatności DNA przypomina wiarę w to, że zdjęcie kradnie duszę.

DNA to tylko DNA. Zdjęcie zdradza więcej informacji o tobie: twoją rasę, twój wiek, twoją pozycję społeczną, przynależność do subkultur, sposób ubierania się, niektóre choroby, a czasem nawet twoje poglądy polityczne.