Re: Ensteinów jak mrówków…

kala.fior napisał:

> „uważa, że jest w stanie udowodnić, iż słynna teoria względności genialnego fiz

> yka jest błędna.”

>

> tacy pretendenci mrowią się na każdym forum związanym z nauką, żadna sensacja

>

To akurat jest taka mniej ważna statystycznie ciekawostka, zresztą Enstein też podobno był: Einstein i Newton byli autystykami?, mnie bardziej zainteresowało to, że dodanie jednego „inaczej myślącego” na 100 i ujęcie z tego jednego normalnie myślącego, daje wyraźny wzrost produktywności. (1 na 99) do 100 to nie jest dużo, chyba, że te zespoły są w innych proporcjach, tak czy inaczej wyższa produktywność to wynik dodania „inaczej myślących”.

„Do 2020 r. 1 procent wszystkich pracowników zatrudnionych w SAP mają stanowić osoby dotknięte autyzmem – podał przedstawiciel koncernu. Dziś SAP zatrudnia prawie 65 tysięcy osób.[…]Z doświadczeń tego przedsiębiorstwa wynika, że zespoły mieszane wpływają zarówno na poprawę produktywności firmy, jak i na zadowolenie klientów.”(Imię) sławnych ludów, które się ściśle z wszystkimi badaniami moimi łączą. Suevi i Slavi, zdaje się jedno znaczyć. Ale jakże to, jeden z najznakomitszych ludów germańskich, miałżeby toż samo co Słowianie nosić miano? Imię Suevi zdaje się niezaprzeczalnie brzmieć po Słowiańsku. ( Grimm )

Wszystko pięknie tylko podobno w łac. Suevus znaczy wściekły.