Re: Dowód! :)

„problem w tym że z punktu widzenia siły gospodarki

> danego kraju (PKB) a przez to konkurencji między gospodarkami różnych krajów t

> o niestety optymalny jest model z jak największymi nierównościami społecznymi”

hm… a skąd wzięła się ta siła USA ? Z new deal, pewnej dozy socjalizmu i większego dziele się zyskam przez elity , a przede wszystkim nadwyżkami osiągniętymi zwiększoną wydajnością, co stworzyło właśnie tą klas średnią napedzajaca ekonomie konsumpcja.

W systemie z dużymi nierównościami „winda społeczna” nie działa i nie ma odnawiania elit, co zresztą widać dzisiaj w USA.« S’il y a bien quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu ». Cioran