Re: Dlaczego nie da się skopiować wrażeń i postrz

> Informacja o bogatej struk

> turze obiektu została bezpowrotnie utracona. Pobudzenie 0-1 neuronu gnostyczneg

> o jest tylko korelatem pojawienia się czegoś podobnego do demonstrowanych w tra

> kcie uczenia obiektów. Jeśli w jakimś mózgu o identycznej strukturze pobudzone

> byłoby drzewo sieci neuronowej poczynając o pojedynczego neuronu gnostycznego,

> to niemożliwe byłoby złożenie z niego struktury obrazu zawierającego miliard ra

> zy więcej informacji.

Znów: do tej pory się zgadzamy. Sieć neuronowa oczywiście gubi większość informacji i bardzo różne zestawy plamek na siatkówce mogą prowadzić ostatecznie do pobudzenia tych samych neuronów, np. oznaczających że rozpoznaliśmy znajomą osobę. Oczywiście z samego faktu że rozpoznaliśmy znajomą osobę nie da się odtworzyć całego obrazu, który to spowodował.

> Nie można więc odtworzyć wrażeń i postrzeżeń w mózgach, którym nigdy nie zaprez

> entowano przy pomocy współdziałających z tymi mózgami zmysłów, obiektów, które

> mogłyby wygenerować takie wrażenia.

I tu znów używasz słowa „więc”, tak jakby między tym co do tej pory piszesz a następnym zdaniem istniało jakieś wynikanie. A nie ma tu żadnego wynikania. Można to łatwo udowodnić:. Wszystko to co napisałaś wyżej odnosi się również do sztucznych sieci neuronowych: tak samo można je nauczyć, tak samo mogą one przetwarzać informacje hierarchicznie i tak samo gubią one większość informacji przy przetwarzaniu. A oczywiście można je skopiować i stworzyć „kopię sieci neuronowej” która jest całkowicie identyczna do poprzedniej, ma dokładnie identyczne korelaty i „wrażenia”, mimo że nigdy nie miała żadnych podłączonych zmysłów i nigdy nie zaobserwowała żadnego obiektu.