Re: determinizm zawsze przeszkadzał mistykom

alsor napisał:

> I co, byłby on deterministyczny z naszego punktu widzenia – przewidywalny, obli

> czalny?

ale deterministyczny to nie znaczy obliczalny a skutkow- przyczynowy .

Determinizm — koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia w ramach przyjętego paradygmatu są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym, a zatem każde zdarzenie jest zdeterminowane przez swoje przyczyny.