Re: czy Nauki Prawnicze w Polsce są nauką?

uważam, że zasięganie „opinii biegłego z zakresu parapsychologii” przez osobę z tytułem co najmniej magistra nauk prawnych, źle świadczy o tychże naukach