Re: czy Nauki Prawnicze w Polsce są nauką?

ten wątek nie dotyczy problemu naukowego ale samego pojęcia Nauka.

Pytanie jest następujące: czy coś co nazywamy w Polsce naukami prawniczymi jest nauką.