Re: Co to jest nauka?

andrew.wader napisał:

> Testowanie jakiejś

> sprawdzalnej hipotezy odbywa się dopiero po wstępnym okresie formowania zbioru

> hipotez. To formowanie zbioru hipotez wymaga myślenia spekulatywnego, dość pod

> obnego do sposobu wnioskowania zachodzącego w zakresie filozofii ..

Zgoda, ale hipotezy nigdy nie powstają w próżni; zawsze dotyczą świata. Jeśli nawet hipotezy wyprzedzają metodyczne eksperymenty, muszą być oparte choćby na nieformalnych obserwacjach rzeczywistości. Dodałbym jeszcze, że co innego „nauka” jako formalny zbiór teorii o pewnym stopniu ogólności, a co innego „myślenie naukowe”. Detektyw policyjny badający miejsce zbrodni, hydraulik próbujący ustalić przyczynę przecieku w rurach, albo lekarz zastanawiający się nad przepisaniem recepty nie uprawiają nauki, ale mogą stosować naukowe metody i kryteria do rozwiązywania problemów w swojej dziedzinie.Gaudeamus igitur