Re: badanie – osobowość a przekonania

Widzę, że jest Pan zdeklarowanym przeciwnikiem badań w internecie, no cóż, nie sądzę że przekonam Pana krótką wypowiedzią. Myślę jednak, że wiele z tych uwag wynika z pewnego niezrozumienia w niektórych kwestiach. Pierwszą z nich jest specyfika metodologii tego badania, która pozwala na zastosowanie takiego sposobu zbierania odpowiedzi. Drugą jest oczywista nieznajomość tematyki i hipotezy, których zdradzić nie mogę (zdradzam je po pewnym czasie osobom które podały maila na końcu). W końcu trzecią kwestią są sprawy czysto techniczne związane z samym narzędziem.

I cóż, żadnej z tych rzeczy nie mogę przybliżyć w tym wątku, gdyż badanie tak wytłumaczone straciłoby sens. Widzę jednak, że niektóre uwagi są skutkiem jedynie nieznajomości powyższego.

Natomiast prosiłbym gorąco, jeśli to możliwe, o nieujawnianie w ewentualnej dyskusji treści pytań badania.

Jeśli ciekawią Pana szczegóły, niestety jedynym sposobem jest „przeklikanie” całości i podanie maila, a i wtedy minie pewien czas.

Z poważaniem,

Autor