PS

Przypominam twoje oryginalne sformułowanie:

odkształcenia DNA w genach

Naprawdę nie widzisz absurdu w samym zacytowanym wyrażeniu? W jaki sposób DNA może się „odkształcić w genach”? Co by to w ogóle miało znaczyć?Penguyn! Penguyn! Looming bright

In the long Antarctic night!