Osoby starsze w rodzinie

Jestem studentką 5 roku psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie przeprowadzam badania do pracy magisterskiej dotyczącej krzywdzenia osób starszych w rodzinie. Jest to temat niezgłębiony, choć badań odnoszących się do sytuacji innych członków rodzin jest bez liku.

Piszę z gorącą prośbą o wzięcie udziału w moim badaniu, które polega na wypełnieniu 3 krótkich kwestionariuszy. Jest ono w pełni anonimowe, co oznacza, iż tożsamość odpowiadającego nie może być zidentyfikowana. Pytania nie odnoszą się również do sytuacji rodzinnej odpowiadającego, ale do sytuacji osób starszych w ich rodzinach w ogóle. W badaniu nie ma złych, ani dobrych odpowiedzi, dlatego też zachęcam od odpowiadania zgodnie z własnym przekonaniem.

Link do ankiety: docs.google.com/forms/d/1vDX11E5Hb4icKpVNiRGyxu-V2CUIR_acyNSDUt6K-Eo/viewform

Dziękuję za każdą wypełnioną ankietę