Bezradność nauki

Przeglądając stronę

www.boredpanda.com/amazing-places

natknąłem się na zdjęcie jeziora Hilliera. Chcąc dowiedzieć się o przyczynie tego niezwykłego zabarwienia jego wody dostałem od Wikipedii następującą informację:

“Jezioro zabarwione jest na kolor jasnoróżowy. Przyczyna takiego zabarwienia do dziś nie została wyjaśniona. Barwa ta jest trwała, nawet po nabraniu wody do jakiegoś pojemnika.”

Jak to możliwe, że w XXI wieku, dysponując aparaturą analityczną o najwyżym poziomie technicznym, naukowcy są bezradni wobec przyczyny trwałego zarwienia wody jeziora?