Wiadomo już o następstwach zmian prawa w Portugali

Pracując nad wspomnianym wyżej artykułem zmieniłem (uzupełniłem zakończenie rozdziału pt.„Rozważania nad istotą problemu i próba określenia pożądanych zmian w ustawodawstwie, działaniach społecznych i procedurach służby zdrowia w Polsce”.

Obecnie rozdział ten kończy się akapitem.:

[„..Penalizacja osób zajmujących się produkcją i rozprowadzaniem tzw. „nowych substancji psychoaktywnych” powinna być taka sama jak ta która jest stosowana wobec osób rozpowszechniających „narkotyki twarde”.

Wydaje się ponadto, iż wspomniane dotychczasowe prace dotyczące realnej oceny szkodliwości wszelakich narkotyków w porównaniu do alkoholu, skłaniają do szerokiego rozwinięcie dalszych badań na ten temat, gdyż dotychczasowe, wymienione doniesienia skłaniają do eksperymentalnego zalegalizowania posiadania wszelakich narkotyków.

Taki opinia jest już oparta na doświadczeniach wyniesionych z kilku krajów, które już przed kilku laty wprowadziła takie uregulowania prawne.

Jak wiadomo Portugalia już w roku 2001 zaprzestała karania osób posiadających małe ilości marihuany, kokainy, heroiny i methamphetaminy. Wielu publicystów oceniło osobnicze i społeczne następstwa takich regulacji prawnych jako bardzo korzystne [15 – 20]. Doświadczenia z takich nowelizacji prawa zbiera obecnie jeszcze kilka krajów EU (Holandia, Czechy, Norwegia) i kilka krajów Ameryki Łacińskiej [15]. Istnieje wiele rozległych opracowań dotyczących zasadności dekryminalizacji narkotyków [16]. ..”}

………………………………….

No ale na użytek uczestników niniejszego forum podaję poniżej dodatkowe informacje. Pod

en.wikipedia.org/wiki/Drug_liberalization

– można znależć omówienie następstw zmian legislacyjnych wprowadzonych w Portugalii w roku 2001.:

[„.. Portugal abolished all criminal penalties for personal possession of drugs, including marijuana, cocaine, heroin, and methamphetamine. When it was passed, critics said it would open the country to drug tourists and make the drug problem worse. However, once the results were released from a report called „Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies”[9] by Glenn Greenwald, released by the Cato Institute, came out, the impact of Portugal’s new legislation became obvious.[10] The report found that in the 5 years after drugs were decriminalized, drug use among teens dropped, rates of new HIV infections from sharing dirty needles dropped, and the number of people seeking treatment for addiction more than doubled. Portugal boasted the lowest rate of lifetime marijuana use in people over 15 years of age at 10%. To put that into perspective, America lifetime marijuana use rate in people over 12 is 39.8%. Lifetime use of an illegal drug among 7th to 9th graders fell from 14.1% to 10.6%, drug use in older teens fell, lifetime heroin use in 16-18 year olds fell, new HIV infections in drug users fell 17%, deaths related to hard drugs were cut by more than half, treatment for drug addiction rose, as well as saved money on enforcement while increasing funding for treatment.[11] Portugal’s drug usage rates are now among the lowest in the EU for virtually every substance.[12] …”]

Zródła uzasadniajace te stwierdzenia są nastepujacxe.:

16. www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies

17. object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf

18. Szalavitz M. Drugs in Portugal: Did Decriminalization Work?, Time, 26 Apr, 2009

19. www.businessinsider.com/portugal-drug-policy-decriminalization-works-2012-7

20. www.scientificamerican.com/article/portugal-drug-decriminalizatio

Dla osób zainteresowanych tematem – być może będą v interesujące jeszcze następujące pozycje.:

21. en.wikipedia.org/wiki/Arguments_for_and_against_drug_prohibition

pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_narkotykowa

pl.wikipedia.org/wiki/Holenderska_polityka_wobec_narkotyk%C3%B3w

monde-diplomatique.pl/LMD99/index.php?id=1_5

natemat.pl/20393,pierwsze-panstwo-diler-urugwaj-chce-sprzedawac-swoim-obywatelom-marihuane

en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country

Zaznajomienie się z zagadnieniem dopalaczy i narkomanii – jak widać prowadzi do uświadomienia sobie, iż na świecie zachodzi ożywiona polemika i .. działania dwóch grup ludzi. Są osoby (1) które uważają, iż należy traktować ludzi jako istoty rozumne, wolne, i pozostawić im wybór i decyzję .. także odnośnie ich postępowania zdrowotnego …oraz są ludzie, (2) którzy w sposób paternalistyczny chcą działać poprzez zakazy i uzależniać działania innych od podporządkowania się takim groźbom i zastosowanym karom. Jak wiadomo jest to określanie m.inn także jako prowadzenie tzw. „Drugs War” ~ Andrew Wader