trudne pytanie

chciałbym jeszcze raz zadać pytanie, bo jakoś wcześniej nie otrzymałem odpowiedzi, mianowicie fala elektromagnetyczna wpada sobie na przesłonę z pionowymi szczelinami, oscylujący poziomo składnik ( elektryczny lub magnetyczny) ulega dyfrakcji i interferencji, a co w tym czasie dzieje się z prostopadłym czyli pionowym składnikiem fali ?