tiaa

>3. Wierzę, że Pan Profesor wie iż ze wzrostem temperatury spada rozpuszczalność gazów (w tym CO2) w wodzie

Ale rozpuszczalność wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia parcjalnego gazu. Wzrost ciśnienia parcjalnego CO2 od kiedy robimy pomiary daje zdecydowanie większy efekt niż efekt wzrostu temperatury.„Ci, którzy sprytnie symulują szaleństwo w zdecydowanej większości są psychopatami, a część z nich faktycznie jest szalona.” – Eugene Bleuler