Tajemnice matematyki

Faktycznie, zastanawiająca różnica 😉

Zastosowałem niekonwencjonalny pomiar współczynnika kierunkowego prostej z pierwszego rysunku. Użyłem przymiaru liniowego przykładając go z należytą dokładnością do ekranu. Ramki obrazka zostały przecięte przy wartościach -9,78 oraz -11,28 co daje różnicę -1,50 i w konsekwencji współczynnik kierunkowy prostej -0,015 [deg/rok].

Twój wynik jest dwukrotnie większy (-0,030) co oznacza, że Twoja prosta jest znacznie bardziej pochylona.

Kornel„Kornel: moje podróże” Ostatnie: „Cypr’2013”