Ściema

andrew.wader napisał:

> Chciałbym poznać opinie takich osób aby ocenić jakość pracy dziennikarzy.

Sprzecznie ze znanymi prawami fizyki nie ma prawa nic działać.

Rozumowanie fizyka (prawdziwego, a nie maniaka) jest następujące:

Należy odróżnić działanie sprzeczne z prawami od działania niezrozumiałego.

To drugie czeka na wyjaśnienie tak, jak czeka nierozwiązany problem matematyczny,

np. hipoteza Riemanna.

Może czekać bardzo długo, a nawet się nie doczekać.

Fizycy nie mogą jednak zakładać, że to działanie jest sprzeczne z prawami fizyki z prostego

powodu, iż wtedy te prawa straciłyby swoją uniwersalność, co w konsekwencji prowadziłoby

do niemożliwości dalszego rozwoju fizyki.

Takie sytuacje się w fizyce zdarzały. Np. zjawiska kwantowe były sprzeczne z prawami

klasycznymi. Podobnie jest tutaj.

Zakładając brak pomyłki w ocenie działania tego silnika, należy pracować nad wyjaśnieniem

zgodnym z prawami fizyki, które mogą mieć w tym przypadku inną interpretację.