Re: Znaczenie słowa "modyfikacja"

majka_monacka napisała:

> Przecież to jest istota procesu zapamiętywania. Ty najpierw twierdzisz, że mody

> fikacja geometryczna DNA to nie jest modyfikacja i nie zmienia informacji, a po

> tem twierdzisz, że pamięć długoterminowa polega… „Z tego, co czytałem, na syn

> tezie białek, dzięki którym wzmacniają się i utrwalają połączenia synaptyczne”.

> Więc jak wyjaśniasz tę syntezę białek pod wpływem informacji?

Co innego informacja przetwarzana przez neurony (i wpływająca na ekspresję genów dzięki procesom EPIgenetycznym, a co innego informacja GENETYCZNA zawarta w DNA. Ta pierwsza nie zmienia tej drugiej — zmienia tylko sposób jej wykorzystania. Zaczęłaś od chaosu myślowego, a teraz próbujesz taktyki zasłony dymnej.Ravens can croak and owls can hoot,

Penguins just shriek, but aren’t they cute?