Re: Wpływ techniki na inż. genetyczną – POMOCY?

Oczywiście, że lepiej. Każdy wymyśli, że rozwój mikroskopii elektronowej, rozwój komputeryzacji – 1970 rok mikroprocesory, miniaturyzacja sprzętu laboratoryjnego. Ale chodzi mi bardziej o konkrety. Czy jest coś w technice dzięki czemu inżynieria genet. przspieszyła. A może to po prostu zestaw tych czynników.

Pomyslałam?

Aśka