Re: UTP -konkluzja !

[ Nie zmieściło się – cd..]

Konkluzja.:

Otóż wydaje mi się, że życie biologiczne wtedy ( jeśli nie ma – jakiś „bocznych przekazów” np. od takiego „mędrca z brodą”…) musi powstać takie jakie ono teraz jest ( z owym DNA, RNA, białkami i polimerazami ) .. na nowo bo takie tylko może być !!! .. Jeśli ktoś powie .. nieprawda ! .. one może być inne, np. oparte o krzem ( jak lubił to Stanisław Lem) ..to i tak niczego to nie zmienia.. Jeśli bozony Higgsa, kwarki, leptony, neutrony, protony w tym nowym świecie będą takie same .. to „istota życia będzie taka sama” ( to do fizyków należy aby powiedzieć czy .. owe kwarki .. mogą być inne)

Jeśli tak.. to mamy gwarantowany „odwieczny powrót tego samego” .. tak jak ten cherlak : – ) Friedrich Nietzsche – to sobie obmyślił.

No tak, .. ale powiecie Państwo ..przecież to jest wprowadzanie na nowo koncepcji ewolucji.. ewoluowania tzw. materii nieożywionej ..poprzez co ? na początku tzw. świat RNA ..do archebakterii z ich DNA i polimerazami.. Przecież mówimy i mówimy, że te teorie napotykają równie duże trudności jak idea panspermii .. no bo nikt nie wykazał możności przejścia : 1. najpierw od „zupy..” do RNa .. 2. a potem od RNA do polimeraz ..

No dobrze … jeśli założyć że zwolennicy ( na ogół tzw. „ateiści” ) w/w przejścia nr 1 i 2.. udowodnią, że są one możliwe.. to i tak wtedy, w świetle dzisiejszego wywodu będziemy usatysfakcjonowani, że rozumiemy jak zachodzi „odwieczny powrót to tego samego”.. TO uświadomienie sobie tego było by postępem ! Dlaczego? Ano dlatego, że bezustanne przeciwstawianie.. { przypadkowego, ślepego pojawienia się życia } konceptowi, że to wymyślił i wdrożył ów „starzec z brodą”.. jest infantylne. ~ Andrew Wader