Re: UTP -konkluzja !

andrew.wader napisał:

> No tak, .. ale powiecie Państwo ..przecież to jest wprowadzanie na nowo koncep

> cji ewolucji.. ewoluowania tzw. materii nieożywionej ..poprzez co ? na początk

> u tzw. świat RNA ..do archebakterii z ich DNA i polimerazami.. Przecież mówi

> my i mówimy, że te teorie napotykają równie duże trudności jak idea pansper

> mii .. no bo nikt nie wykazał możności przejścia : 1. najpierw od „zupy..” do

> RNa .. 2. a potem od RNA do polimeraz ..

Nikt tez nie wykazal, ze idea panspermii i wiecznego istnienia zycia jest bardziej wiarygodna

od abiogenezy.

> No dobrze … jeśli założyć że zwolennicy ( na ogół tzw. „ateiści” ) w/w p

> rzejścia nr 1 i 2.. udowodnią, że są one możliwe.. to i tak wtedy, w świetle

> dzisiejszego wywodu będziemy usatysfakcjonowani, że rozumiemy jak zachodzi „od

> wieczny powrót to tego samego”.. TO uświadomienie sobie tego było by postępem !

Nie byloby tylko jest. Orientacja swiatopogladowa nie jest i nie moze byc wykladnia

argumentow naukowych.

Obecny wysilek zrozumienia swiata prowadzi droga zaawansowanej matematyki i dlatego

wszelkie stwierdzenia o tym jak to moze byc nie moga byc traktowane jako naukowe.

Niedawno napisalem czym jest czas w fizyce

” Gdyby jednak probowac wyjasniac czym jest czas w fizyce na gruncie fizyki, to jest on liczba,

ktora mowi ile razy dane zjawisko trwa dluzej (krocej) od innego.”

forum.gazeta.pl/forum/w,32,148173928,148330390,Re_dylatacja_mechanizmow_zegarowych.html

Naturalnym rozszerzeniem liczby rzeczywistej jest liczba urojona. Czas urojony jest odpowiedzialny

za mozliwe ale niezrealizowane zjawiska.

To rozszerzenie wraz z hipoteza matematycznego wszechswiata (MUH)

jest dopiero poczatkiem zrozumienia swiata materii.

Wszelkie zas spekulacje na temat biogenezy sa zbyt wczesne i nie maja oparcia naukowego.