Re: To jest b. niewielka próba

Wydaje mi się, że problem leży tu nie tyle w techikach tworzenia grupy reprezentatywnej, lecz poziomie kompresji informacji, który tu wynosi 1:120000. Taka silna kompresja nie będzie bezstratna, a więc wyniki będą mocno przybliżone i obarczone sporą niepewnością.

Trochę jak z kompresją bitmapy 20000×15000 pikseli do rozmiaru 55×45 w standardzie .jpg – ogólny kształt obrazka będzie zachowany, ale szczegóły będę rozmyte.