Re: To jest b. niewielka próba

Będą przybliżone, ale nie wiem, czy obarczone tak wielką niepewnością. Sądzę, że w tym przypadku akurat tworzenie reprezentatywnej grupy wpływa na błąd w stopniu porównywalnym lub większym niż liczebność wyselekcjonowanej grupy. Przykładowo: badając preferencje wyborcze na grupie 1000 osób uzyskuje się błąd (wynikający z ograniczonej liczebności) – o ile pamiętam – na poziomie ok. 3%, z pewnością popełnimy większy źle dobierając próbę – co doskonale pokazują np. niektóre wyniki internetowych głosowań, gdzie dbałości o reprezentatywność nie ma żadnej.