Re: There’s no such thing as the universe

asteroida2 napisał:

> Z tego co piszesz wynika że nie za bardzo rozumiesz mechanikę kwantową.

To nie jest problem rozumienia mechaniki kwantowej.

> Superpozycja nie jest teoretycznym stanem określającym naszą niewiedzę, tylko faktyczn

> ym stanem w jakim znajdują się obiekty. Odkrył to Bell w latach ’60, a potwierd

> ziły eksperymenty pod koniec XX wieku.

Superpozycja jest stanem teoretycznym okreslajacym nasza wiedze, a nie niewiedze.

Jezeli za faktyczny stan uznamy stan okreslony przez te teorie, to jest ona stanem faktycznym.

> Elektron przed pomiarem nie jest „w nieznanym stanie”, tylko naprawdę jest w dw

> óch stanach jednocześnie. Przy pomocy wystarczająco pomysłowego eksperymentu

> można to sprawdzić.

Stwierdzam, ze dalsza dyskusja jest niemozliwa, bo ty nie rozumiesz problemu jaki tutaj powstal.

Andrew chyba ma racje z tymi ideami. Ludzie tzw. nauki potrzebuja doksztalcenia.