Re: Teoria wielkiego wybuchu – wielka ściema :)

stefan4 napisał:

> I nawet to, że

> Wszechświat mógłby wziąć się z niczego, nie byłoby sprzeczne z zasadą zachowan

> ia energii-masy — ona tylko zabrania, żeby suma energii w różnych chwilach był

> a różna, natomiast nie wypowiada się, co ma się dziać z nią ,,poza wszelkimi ch

> wilami”.

Poza tym nie jest takie pewne, że zasada zachowania energii/masy dotyczy globalnie Wszechświata jako całości (w odróżnieniu od izolowanych układów fizycznych wchodzących w skład Wszechświata), podobnie jak lokalne „ograniczenie prędkości” do c nie oznacza, że dwa punkty we Wszechświecie nie mogą się oddalać od siebie z prędkością większą niż c.Może to wszyćko bez te atomy,

Że waryjota… momy.