Re: Szum informacyjny versus cisza na łączach

Nasz model ma wiele wad, owszem. I mam kłopoty o których piszesz. Ale jakikolwiek inny wymagałby dodatkowego czynnika, który decyduje, która wiadomość jest pewna, która jeszcze nie, którą uznać za istotną itd. Niestety, jak uczy życie wyniki takich decyzji mogą być inne, niż bym tego sobie życzył. Wyniki takich decyzji często były po prostu cenzurą. Zaś nawet z pozoru niewinne oczekiwanie na „pewność” informacji może wyrządzić wiele szkód, jeśli powoduje blokowanie jej np. przez lata.