Re: sprzeczność logiczna TW

kumoter40:

> chyba wszystkie przykłady przemawiające za poprawnością TW są sprzeczne

> logicznie

To, co piszesz, jest niepoprawne, ale nie ,,logicznie”, tylko językowo. W dodatku nie ma niczego wspólnego z STW. Zobacz:

kumoter40:

> np: 1.dla obserwatora na ziemi upływ czasu w rakiecie płynie inaczej

STW nie twierdzi, że ,,upływ” czasu ,,płynie”. Nie wiadomo w ogóle, co by to miało znaczyć.

STW twierdzi, że jednoczesność lub niejednoczesność zdarzeń zależy od układu inercjalnego, w którym prowadzone są pomiary. Jeśli w rakiecie zostanie włączony stoper w chwili startu rakiety, a następnie zostanie wyłączony, kiedy pokaże godzinę, to zegar na Ziemi pokaże kilka godzin do chwili, która z punktu widzenia Ziemi jest jednoczesna z wyłączeniem stopera w rakiecie. W rakiecie będą twierdzić, że Ziemia się myli: przestała obserwować zegar zbyt późno.

kumoter40:

> upływ czasu dla obserwatora w rakiecie nie jest zakłócony

To zdanie też nie ma żadnego sensu. ,,Niezakłócony” w stosunku do czego?

kumoter40:

> usuwając słowo „obserwator”, mamy dwa zdania sprzeczne logicznie, a słowo

> obserwator jest tylko wytrychem, który maskuje te sprzeczności.

Jak widzisz, sformułowałem zdanie o względności czasu bez użycia Twojego słowa-wytrycha.

Podstawowym błędem laika w rozumieniu dowolnej teorii jest poleganie na pojedynczych słowach, bez wniknięcia w jej treść. W matematycznych wzorach STW nie ma niczego o ,,obserwowaniu”. Ten ,,obserwator” wziął Ci się z czytanek popularyzacyjnych.

– StefanZwalczaj biurokrację!