Re: sprzeczność logiczna TW

Spróbuj za pomocą pojęcia obserwator usunąć sprzeczność z tej formuły w dowolnej interpretacji zmiennych.

P->Q /\ (P /\ ~Q)

-> implikacja

/\ – koniunkcja

~negacja„Ci, którzy sprytnie symulują szaleństwo w zdecydowanej większości są psychopatami, a część z nich faktycznie jest szalona.” – Eugene Bleuler