Re: Słowiański-lingua Franca Kaganatu Awarskiego

No dobra wyłowiłem, z jakiego dzwonka ta etnogenezyjna kakofonia, która prawie zmiażdżyła „naukowo” moją etniczną świadomość, do archeologii doczepił na czapie, pan Curta dzwony antropologii i socjologii.

Nie posłuchał rad kolegów archeologów, szczególnie niemieckich, a szkoda bo oni pewnie to dobrze wiedzą, że to temat śliski, bo zajmowali się „naukowo” miażdżeniem świadomości etnicznej Słowian, tak z parę wieków.

www.academia.edu/722259/Medieval_archaeology_and_ethnicity_where_are_we

primarily because of new claims (especially among Germanscholars) that ethnicity in the medieval past is beyond the conceptual reach of archaeologistsinterested in the Middle Ages. The recent contributions are however building upon theories of ethnicity developed in anthropology and sociology”Litwin „Polacy są rasą niezdolną do jakiejkolwiek twórczości, polityki, handlu, przemysłu, religii, filozofii, mogą tylko uprawiać rolę i logikę matematyczną, jak też poczucie swojej podrzędności […]” Jako, że posadziłem parę krzaków borówek, i uprawiam logikę geometryczno-przestrzenną to prawie się zgadza, gdyby nie ten mój wybujały marsocentryzm.