Re: Ścieżka życiorysowa jest najważniejsza

Wątek jest poświęcony odtworzeniu (skopiowaniu) wrażeń i postrzeżeń. Gratuluję Majce _monackiej za uściślenie rozważań na temat „kopiowania psychiki”.

Wszystkie posty w nim są ciekawe. Chcę jednak zwrócić uwagę, iż dla odtworzenie pewnej osoby na zasadzie skopiowania jej psychiki najważniejsza będzie umiejętność „skopiowania zapamiętanej w mózgu ścieżki życiorysowej” – czyli ciągu wydarzeń jakie zachodziły w mózgu człowieka ..Rano gdy się budzimy także musimy szybko dokonać „uruchomienia tożsamości” Dokonujemy koniecznego dla „startu umysłu” szybkiego przeglądnięcie życiorysu. Było o tym dość dużo w wątku .:

forum.gazeta.pl/forum/w,32,140537566,140543760,Re_Highly_Superior_Autobiographical_Memory_.html

Teorię i eksperymenty podążające do umiejętności wskrzeszania umarłych trzeba więc rozłozyć na kilka działów ! Ważne jest aby rozpocząć takie wysiłki ! ~ Andrew Wader