Re: rzucę interpretacją

> wg. zasady Huygensa, za szczeliną powinno być czoło fali, którego każdy punkt

> jest źródłem nowej fali kulistej. gdzie te elementy występują w przypadku

> elektronu i co się z nim dzieje zaraz za przesłoną ?

Z cząstkami jest tak samo, ale trochę inaczej:

decydujące są fale tego medium, czyli elektromagnetyczne – tradycyjnie,

a w przypadku cząstek te fale nazwano falami materii, czyli de Broglie’a.

Najlepiej to widać w fizyce atomu, i w modelu Sommerfelda,

albo Diraca, który jest równoważny, tylko bardziej taki sztuczny.

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kcy05t/zu/paraw/colla2.gif

Po prostu fala ma energię, która jest absorbowana na ekranie,

i w konkretnych miejscach – tych maksimach,

no, a my potem wmawiamy sobie, że tam jakieś cząstki padały.

Atomizm, te cząstki, to taki prosty, naiwny i intuicyjny model,

więc mocno zakorzenił się w fizyce.

Ludzie mają bardzo niską zdolność percepcji – oni nawet nie wiedzą

dlaczego światło biega po tych akurat najkrótszych drogach,

które sobie wyliczają z trajektorii cząstek… błehehe!