Re: Realne perpetuum mobile? Nie, grawitacja.

> Zysk z przeprowadzania elektrolizy nawet na dużej głębokości jest minimalny i w żaden

> sposób nie rekompensuje strat energii podczas jej uzyskiwania z ogniw paliwowych lub

> ze spalania wodoru (nie wspominając o ubytku gazów wskutek ich zwiększonej

> rozpuszczalności).

Nie znam dokładnych liczb, ale wydaje się że przemysłowa elektroliza pod wysokim ciśnieniem jest przeprowadzana nie dlatego że sama elektroliza jest tańsza, tylko dlatego że uzyskuje się od razu wodór pod wysokim ciśnieniem.

Kompresowanie wodoru powoduje duże straty energii, natomiast kompresowanie wody nie – i stąd jest główny zysk.