Re: Realne perpetuum mobile? Nie, grawitacja.

asteroida2 napisał:

> Nie znam dokładnych liczb, ale wydaje się że przemysłowa elektroliza pod wysoki

> m ciśnieniem jest przeprowadzana nie dlatego że sama elektroliza jest tańsza, t

> ylko dlatego że uzyskuje się od razu wodór pod wysokim ciśnieniem.

> Kompresowanie wodoru powoduje duże straty energii, natomiast kompresowanie wody

> nie – i stąd jest główny zysk.

Rozumiem korzyści z elektrolizy wysokociśnieniowej, ale jedno jest pewne — nie jest to recepta na samopodtrzymujące się źródło darmowej energii.„Everyone who believes in telekinesis, raise my hand.” — James Randi