Re: Program integracji ..narazie Syryjczyków

Ależ oczywiście, że są!

Temat:postrzeganie inteligencji w zależności od atrakcyjności fizycznej rozmówcy, to temat wałkowany w publikacjach na wiele sposobów.