Re: Piąty wymiar w OTW

groszku, tutaj nikt ze starszaków nie pozwoli sobie na takie fantazje. przecież musieliby przyznać, że przez pół wieku żyli w niewiedzy i wszystko czego się nauczyli, bądź o czym nauczali, można rozbić o kant stołu, więc albo cię zwymyślają, albo nie odpowiedzą. w sumie można to zrozumieć 🙂