Re: O triumfie Polskiej pseudonauki nad nauką

Przegląd systematyczny jest rzeczą pożyteczną, ale raczej nie spełnia warunków stawianych rozprawom habilitacyjnym. Jak sama nazwa wskazuje, praca tego typu systematyzuje, a nie generuje wiedzę. To zresztą trochę nie to forum (polecałbym raczej Doktorat – naukę – uczelnię).

Uwaga: kopiowanie żywcem zawartości własnego bloga na FN zakrawa na spamowanie.Penguyn! Penguyn! Looming bright

In the long Antarctic night!