Re: No wałaśnie insercje przez wirusy – to jest-5!

petrucchio napisał:

> Jedną z „sił” dodających do genomu nowe sekwencje są retrowirusy. Ładnych kilka

> procent genomu (i ludzkiego, i szympansiego), to rozpoznawalne szczątki już

> nieaktywnych prowirusów (i ich licznych kopii) wklejonych wskutek infekcji.

To jest bardzo ważne przypomnienie !

Przypomnienie to poprawia możliwości wykorzystania eksperymentów Craiga Ventera .. w doświadczeniach mentalnych .. Pisałem wcześniej że w naturze nie ma elementu „5.” – to znaczy elementu „wtryniającego „nadesłane z oddali” genomy lub „kawałki” genomów do np. wnętrza bakterii .. Przecież jest w naturze element „5.” .. Są nim wirusy !

Jak mogłem o tym zapomnieć skoro niedawno opublikowałem prace pod tytułami.:

1. Activation of endogenous retroviruses by infection of he mother’s body during early

pregnancy – the likely cause of schizophrenia and multiple sclerosis.

2. The role of human endogenous retroviruses in the pathogenesis of autoimmune diseases.

~ Andrew Wader